Články

Že by?

V říjnovém vydání Košťálovských novin je otištěn článek pod názvem, Svůj strom si už můžete pokácet sami  bez běhání po úřadech.

Pěkné, ale nejlepší je vždycky nakonec,  jak se říká.

A to jsem se až lekla. Že by naše zastupitelstvo dostalo rozum a zželelo se jim ptáčat?

V závěru článku stojí toto:

Vydržte do vegetačního klidu.

Ačkoliv vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní zákonitosti.

Je obvyklé, že stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1.řijna a končí 31. března. Kácet v této době je i praktičtější, protože stromy jsou bez listí a tedy lehčí.  Také nejsou už plné mízy,  čili vlastní práce je čistší.

V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při z hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné.

 

Od nich po likvidaci tolika hnízd jiřiček to teda sedí. To bylo absolutně beztrestné a patřičně zdůvoněné.

Nebo že by je snad hryzalo svědomí? Pokud ještě nějaké mají.

Stejně si dělají co chtějí a bez špetky soucitu k přírodě jsou schopni pokácet vzrostlé stromy v květnu, červnu.

Těžko lezli po stromech  a přesvědčovali hnízdící ptáky ať se s mláďaty šoupnou o kus dál.

Comments are closed.