Články

Prosba psa

Jsem Tvůj pes
Pamatuj, že sis mě sám vybral za svého kamaráda.
Po Tvém boku bych chtěl prožít celý svůj život.
Každé odloučení od Tebe mi působí smutek i bolest v mé malé dušičce.
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. A věř, že pro Tě rád udělám cokoli.
Nehněvej se na mě dlouho. Mluv se mnou i Tvoje pouhá ignorace je pro mě trest.
Pamatuj, Ty máš své přátelé a zábavu, ale já mám v životě jenom Tebe. Ty jsi můj svět.
Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
Důvěřuj mi a věř, že Tě nikdy nezklamu.
Nikdy mě nebij! Hravě bych Tě mohl kousnout, ale to já Ti nikdy neudělám.
Jestli jsem někdy nevrlý a nemám náladu, uvaž -třeba mi zrovna není dobře nebo jsem jen moc unavený, stejně jako někdy Ty.
Starej se o mě, až budu starý. Vždyť i Ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, jako já jsem vedle Tebe v těch Tvých.
S Tebou je pro mě všechno lehčí. Jsi můj jediný přítel.
Hlaď mě. Miluji něžný dotek Tvé ruky.
A až se můj čas naplní, nenech mě trpět. Skonči mé trápení včas.
Jen o jedno Tě prosím, zůstaň  v téhle chvíli se mnou a drž mě pevně v milovaném náručí. Z něho pak lehčeji odejdu za Duhový most.
A pamatuj, do posledního dechu Tě budu mít vždy rád.
Vždy Ti budu vděčný za krásný život s Tebou,
můj milovaný  člověče.

Comments are closed.